A kommunikációban rejlő lehetőségek

  • Cél

Önmagunk megismerésével, belső tisztánlátásunk növelésével megtanulhatunk nyitni a világ felé. Cél, hogy képesek legyünk az önérvényesítésre, ki tudjuk mondani azt, ami a szívünkben él, és meghallani azt is, ami a másik szívéből szól – függetlenül attól, hogyan közli ezt velünk. Cél, hogy képessé váljunk gondolatainkat egyre tudatosabban és hatékonyabban közölni a világgal, az erőszakmentes kommunikáció eszközeivel.

  • Várható eredmény

Egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy tudatosabban keresed a mindegyik fél számára kielégítő megoldásokat, még olyan helyzetekben is, amikor a múltban ilyenre nem is gondoltál volna. Képes leszel a konfliktushelyzetekben egyértelműen kifejezni magad, olyan nyelvet használva, amely ellenállás helyett inkább együttműködésre készteti nem csak a barátaidat, hanem a szüleidet és tanáraidat is.

  • Témakörök

- Az Erőszakmentes kommunikáció célja
- Hogyan fejezzem ki azt, ami a szívemben él – és nem csupán azt, amit gondolok
- Hogyan halljam meg, mit szeretne a másik, még ha esetleg az ellenkezőjét is mondja
- 4 lehetőség, ahogyan a kritikára reagálhatok
- Miért fontos, hogy megköszönjek valamit, és hogyan tegyem ezt
- A szeretet kifejezésének formái

  • Módszerek/eszközök

A sok éves nemzetközi tapasztalatokra épülő kiscsoportos és páros gyakorlatokat rövid előadások színesítik, amelyek során a résztvevők közvetlenül is megtapasztalhatják a különbséget a “szokásos” és az Erőszakmentes kommunikáció eredményessége között – utána szabadon eldönthető, érdemes-e váltani…

  • Ajánlott irodalom

Marshall Rosenberg: A szavak: ablakok vagy falak


További információ Borbély Líviáról a modul előadójáról

Árak