Oldás – miért érdemes nyitottnak lenni, és hogyan válhatunk azzá

  • Cél

A magunkkal cipelt belső konfliktusok felismerése és oldása. Elsősorban a szülőkkel való viszony normalizálása, megértés és megbocsátás. Képesek legyünk felszabadultan, a világra nyitottan gondolkodni és cselekedni; le tudjuk vetkőzni a gondolatainkat bénító beidegződéseket és téves elképzeléseket, reális énképünk alakuljon ki és képessé váljunk a fejlődésre.

  • Várható eredmény

A hallgatók mélyebb bepillantást nyerhetnek az élet nagy problémáinak okaiba, megértést nyerhetnek a szülők és a környezetük erőteljes hatásáról a saját életükre és azok kulcsszerepéről a saját viselkedésmintáik kialakulásában. Megérthetik saját erősségeiket és gyengeségeiket, és azt, hogy a múltban a szülők miért cselekedtek vagy reagáltak az adott módon. Az oldás különféle módszereivel gyakorlatban is megtapasztalhatják azt, hogy bizonyos kereteken belül lehetséges megszabadulni a káros beidgeződésektől és a pillanat megélésével elérni a gondolkodás szabadságát.

  • Témakörök

- Oldás fogalma, a gondolatok szerepe, a “most”, a jelenlét fontossága
- A belső konfliktusok felismerése, tudatosítása, érzelmek,
- Szülő-gyerek kapcsolat, férfi-női minta, a külvilág hatása
- Oldás - felszabadító technikák, gyakorlatok
- Megbocsátás - jelenlét – tudatosság
- Egészséges énkép kialakulása
- Szabad gondolkodás által a gondolati kényszer megállítása

  • Módszerek/eszközök

Előadások a megadott témakörökben, egyéni és csoportos gyakorlatok, szerepjátékok,, meditációs, relaxációs gyakorlatok, kérdések és válaszok megbeszélése

  • Ajánlott irodalom

E. Tolle: A Most hatalma, Most hatalma a gyakorlatban, Új Föld
OSHO: Gyermekek könyve, Nők könyve, Férfiak könyve, Ego könyve

  • Vélemények az előadóról és a modulról

Dragan jó humorával és közvetlen stílusával vezetett be minket egyfajta indiai meditáció rejtelmeibe, melyet a gyakorlatban is kipróbáltunk. Örömmel tapasztaltam, hogy valóban működik s mindez elvezet a kikapcsolódáshoz, a feltöltődéshez és ahhoz, hogy tudatosítsuk önmagunkat és minél inkább képesek legyünk benne lenni az "ITT és MOST-ban".

Sz. Rita

Több információ Milunovits Draganról
Árak